Współpracujemy z wieloma ośrodkami szkoleniowymi i innymi partnerami w Polsce, Francji, Szwajcarii i Estonii, od których regularnie przyjmujemy grupy stażystów.

Oprócz młodych specjalistów, są to przede wszystkim studenci i stażyści w wieku od 15 do 30 lat z różnych dziedzin.

Ponieważ wiek i pochodzenie, jak również indywidualne doświadczenie zawodowe każdego stażysty są bardzo zróżnicowane, odpowiedniość i obszary zastosowania muszą być indywidualnie koordynowane dla każdego projektu.

W tym celu zainteresowane firmy otrzymują z wyprzedzeniem życiorysy potencjalnych stażystów, a zakres zadań, zakres pracy (zazwyczaj 35 - 40 godzin tygodniowo) oraz długość stażu są ustalane umownie.

Pobyty stażystów wahają się od dwóch do dwudziestu sześciu tygodni, w zależności od projektu. W tym czasie stażyści są nadzorowani przez nasz międzynarodowy zespół i przygotowywani przez nas, a także przez ich centrum szkoleniowe zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym, do tego ekscytującego doświadczenia.

Ponieważ praktyki są finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i/lub finansowany przez UE program szkoleniowy Erasmus+, organizowane przez nas praktyki są zawsze bezpłatne i bezkosztowe dla firm. Stażyści są ubezpieczeni w czasie trwania praktyki przez naszą agencję oraz w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji można znaleźć na stronie strona internetowa programu Erasmus+.