Przed rozpoczęciem stażu stażyści mogą otrzymać przygotowanie językowe i międzykulturowe, które powinno umożliwić im poznanie kultury korporacyjnej w Niemczech, doskonalenie umiejętności językowych w języku niemieckim lub angielskim oraz naukę specyficznego słownictwa w zależności od miejsca i sytuacji w pracy.

W zależności od życzenia, można wybrać określoną liczbę lekcji w tygodniu lub w ciągu dnia.