Stawiamy sobie za cel wskazywanie młodym ludziom nowych perspektyw i poprzez wzbogacenie kształcenia zawodowego o komponent międzynarodowy także zwiększenie ich mobilności edukacyjnej i zawodowej w UE. Staramy się zapewnić naszym stażystom autentyczne i wartościowe doświadczenie zawodowe i dbamy o to, żeby pobyt za granicą, spotkania na miejscu realizacji projektu, oraz ewaluacja aspektów międzykulturowych przyczyniły się do lepszego zrozumienia drugiego człowieka, relatywizowania własnych uprzedzeń oraz zwiększenia wrażliwości na sprawy typowe dla interakcji międzykulturowych.

Dzięki naszym dotychczasowym projektom wiele firm znalazło wykwalifikowanych pracowników, a wielu stażystów miejsce pracy i tym samym w pewnym sensie kawałek zawodowej przyszłości. Jest nam niezmiernie miło, że przez naszeme zaangażowanie doprowadzamy do zacieśniania więzów i spajania Europy.

Aby umożliwić udział w stażu zagranicznym lub innego typu projekce międzynarodowym, działamy na różnych płaszczyznach.

Etap 1: na początku działań zawieramy partnerstwo ze szkołą, uniewersytetem, ośrodkiem szkoleniowym lub organizacją pozarządową. Udzielamy kompleksowych porad partnerom, którzy nie mają dużego doświadczenia z wnioskami o dofinansowanie, wyjaśniamy specyfikę i wyzwania stażu za granicą oraz pomagamy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Etap 2: Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, rozpoczynamy przygotowanie organizacyjne projektu od strony organizacyjnej, w skład którego wchodzi przede wszystkim zabezpieczenie aspektów logistycznych, takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, mobilność transportem publicznym i oczywiście poszukiwanie miejsc praktyk oraz ustalenia z firmami, które mogą zaoferować jeden lub więcej miesc stażowych. Organizacja wysyłająca dokonuje w tym czasie wyboru uczestników i rozpoczyna przygotowanie ich przygotowanie. Wspólnie zastanawiamy się nad najbardziej dogodnym środkiem dotarcia do Drezna.

Etap 3: Po przyjeździe uczestników do Drezna, powitaniu przez zespół naszej organizacji i zakwaterowaniu odbywa się zazwyczaj krótkie spotkanie organizacyjne, na którym wyjaśniamy wszystkie niezbędne kwestie i odpowiadamy na pytania. Jako że następnego dnia pierwszym ważnym zadaniem stażystów jest samodzielne dotarcie do miejsca realizacji praktyki, organizujemy w dniu przyjazdu krótki spacer orientacyjny wyjaśniający korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Celem spaceru orientacyjnego jest najczęściej restauracja, w której wspólnie jemy kolację. Wyposażeni w wydrukowane połączenia i mapę trasy w poniedziałek rano uczestnicy bez problemu docierają do soich firm i organizacji 🙂.

Podczas poznawania firmy, stanowiącym jednocześnie pierwszy kontakt z pracodawcą, stażystom towarzyszy pracownik naszego biura. Pomagamy w tłumaczeniu skomplikowanych treści przepisów BHP i pomagamy we wprowadzeniu do planowanych zadań aby upewnić się, że wszysko zostało prawidłowo zrozumiane. Wychodzimy jednak z założenia, że uczestnicy praktyki będą w stanie komunikować się samodzielnie. Dobra znajomość języka niemieckiego z pewnością znacznie ułatwia sprawę, tym niemniej najczęściej istnieje też możliwość komunikacji w j. angielskim, na migi i za pomocą słowników i translatorów w telefonach komórkowych. Dobre umiejętności komunikacyjne mają oczywiście wymierny wpływ na poziom delegowanych zadań!

Samodzielność stażystów oraz wzrost mobilności jest dla nas oraz w rozumieniu zasad programu Erasmus+ jednym z ważniejszych celów programu. Dlatego bardzo zależy nam, żeby uczestnicy praktyki samodzielnie dokonywali wszelkich niezbędnych ustaleń z pracodawcą. Jeśli pojawiają się trudności, jesteśmy do dyspozycji zarówno dla firm, jak i stażystów we wsztkich kwestiach związanych z przebiegiem praktyki oraz pobytem w Niemczech.

Oferujemy również regularną ewaluację projekty oraz indywidualny program kulturalny. Pierwszy element zapewnia bezproblemowy przebieg projektu oraz możliwość wczesnego reagowania w przypadku występowania trudności, drugi zaś pozwala w przyjemny sposób uzupełnić aspekty zawodowe o różnorodne wrażenia z poznawania regionu.