Współpracujemy z wieloma ośrodkami szkoleniowymi i innymi partnerami w Polsce, Francji, Szwajcarii i Estonii, od których regularnie przyjmujemy grupy stażystów.

Oprócz młodych profesjonalistów są to przede wszystkim studenci i stażyści w wieku od 15 do 30 lat z różnych dziedzin.

Ponieważ wiek i pochodzenie, jak również indywidualne doświadczenie zawodowe każdego stażysty są bardzo zróżnicowane, przydatność i obszary zastosowania muszą być indywidualnie koordynowane dla każdego projektu.

W tym celu zainteresowane firmy otrzymują z wyprzedzeniem życiorysy potencjalnych stażystów, a obszar zlecenia, zakres pracy (zazwyczaj 35 - 40 godzin pracy tygodniowo) oraz długość stażu są ustalane w umowie.

Pobyt stażystów trwa od dwóch do dwudziestu sześciu tygodni, w zależności od projektu. W tym czasie stażyści są nadzorowani przez nasz międzynarodowy zespół i przygotowywani przez nas oraz przez ich ośrodek szkoleniowy zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym do tego ekscytującego doświadczenia.

Ponieważ praktyki są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i / lub finansowanego przez UE programu szkoleniowego Erasmus+, organizowane przez nas praktyki są zawsze bezpłatne i wolne od kosztów dla firm. Stażyści są ubezpieczeni na czas stażu przez naszą agencję i leżący u jej podstaw program Erasmus+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie programu Erasmus+.